Rekrutacja w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie

REKRUTACJA W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM  PRZY AMBASADZIE RP W MOSKWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

 

1. Zapisy do szkoły odbywają się od 01.05.2018r. do 15.06.2018r. Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w terminach wcześniejszych.

2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi do 30 czerwca 2018r. o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są pocztą elektroniczną odesłać potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od września 2018 r. w SPK w Moskwie.

3. Nauka w SPK w Moskwie jest bezpłatna.

5. O przyjęciu dziecka decyduje

a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie

b) dostarczenie pełnej dokumentacji

c) spełnienie wszystkich wymagań,

d) liczba wolnych miejsc.

6. Pierwszeństwo w przyjęciach do klasy I mają dzieci siedmioletnie.

7. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców, jeśli ukończą 6 lat do czerwca 2018 r. i podejmą naukę w klasie I szkoły lokalnej od 1.09.2018 r.

8. Zapisu można dokonać przez Internet lub osobiście. W przypadku zapisu internetowego należy przyjść do szkoły  z wymaganymi dokumentami w celu weryfikacji danych osobowych.

 

Dokumenty można przesyłać na adres sekretariatspwm@wp.pl

9. Wymagane dokumenty –

a) do wglądu - dowody tożsamości dziecka i przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, zameldowanie

b) wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku, oświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego. w szkole lokalnej.

Bardzo ważne! Liczba miejsc do klas pierwszych jest ograniczona.

Zapisy do klas starszych niż I klasa szkoły podstawowej.

Zapisy odbywają się w tych samych terminach. Obowiązuje dostarczenie takich samych dokumentów, a dodatkowo kopii świadectwa klasy ukończonej w Polsce. Dzieci, które nie mają świadectwa szkolnego, są zobowiązane odbyć rozmowę kwalifikacyjną, w ustalonym wcześniej terminie.

 

Załączniki: 

ZałącznikWielkość
Plik Załącznik nr 1234.docx66.85 KB