II Festiwal Polskiej Piosenki w Moskwie

W sobotę 21 kwietnia 2018r. w sali kinowej Ambasady RP w Moskwie odbył się II Festiwal Piosenki Polskiej po hasłem „1918-2018 – 100 lat niepodległości Polski”. Organizatorem imprezy był Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie. Festiwal był inauguracją obchodów 100-lecia niepodległości w polskiej szkole w Moskwie. Celem Festiwalu była popularyzacja języka polskiego, krzewienie kultury i kultywowanie tradycji polskich w środowisku lokalnym oraz odchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Gościem Festiwalu był Kierownik Wydziału Konsularnego w Moskwie Pan Marcin Nosal. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli ambasady, Instytutu Polskiego, Polonii i duchowieństwa.W Festiwalu wzięli tez udział nie tylko uczniowie szkoły polskiej w Moskwie, ale zespoły polonijne: „Baśki” i Chór przy IP w Moskwie przyjaciele polskiej szkoły. Usłyszeliśmy m.in. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Kukułeczki”, a także zabrzmiało „Żeby Polska była Polską” czy „Krakowskie wesele” F. Nowowiejskiego.
W części konkursowej, do której przystąpili uczniowie SPK, można było usłyszeć przede wszystkim piosenki na ludową nutę: „Hej, na krakowskim Rynku”, „W murowanej piwnicy”, „Poleczkę”, chociaż nie zabrakło również utworów współczesnych. Jury przyznało I nagrodę Weronice Duszce za piosenkę „Człowieczy los” z repertuaru Anny German. Chór pożegnał zgromadzonych piosenką „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.
Rzeczywiście, festiwal ten mógł się odbyć jedynie dzięki wysiłkom wszystkich Polaków reprezentujących różne środowiska, jednakże dbających o rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, podtrzymywanie polskich tradycji i przekazywane dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom.
Autorka: Barbara Piontek

Załączniki: 

ZałącznikWielkość
Image icon 1.jpg7.96 MB
Image icon 1a.jpg6.85 MB
Image icon 2.jpg6.04 MB
Image icon 3.jpg5.08 MB
Image icon 4.jpg3.51 MB
Image icon 4a.jpg3.31 MB
Image icon 5.jpg3.14 MB
Image icon 5a.jpg5.61 MB
Image icon 6.jpg2.82 MB
Image icon 8a.jpg3.04 MB